Hoofdpagina Volgende blog Voorgaande blog Contact


OOST-WEST

Blogs uit diverse windstreken

Door Ernst Peter Oosterbroek


Onbewoond eiland ontdekt
02-11-2011

In een vorige functie bij het Kadaster onderhield ik de contacten met de centrale directie van Staatsbosbeheer over productleveringen. Op een dag, het zal 2005 geweest zijn, kreeg ik een verzoek van SBB om de kadastrale kaart te leveren van een stukje van het IJsselmeer ten noorden van Enkhuizen. Mijn verbazing dat StaatBOSbeheer een kaart van waterpercelen wilde hebben was groot, maar werd nog groter toen ik hoorde dat dit te maken had met een natuurgebied met de bizarre naam 'De Kreupel'. Op dat moment dacht ik dat er een grap met mij uitgehaald werd. Was het soms 1 april? Hadden we iets niet goed gedaan richting SBB en werden we nu op een ludieke manier teruggepakt? Niets van dat alles; het bleek een serieuze informatievraag te zijn. En dus hebben we de kadastrale kaart geleverd, twee kadastrale percelen die bij elkaar ongeveer 28 km2 groot waren. Na de levering heb ik er niets meer over teruggehoord.

Zeiltocht
Een jaar of drie later was ik aan het zeilen op het IJsselmeer, van Enkhuizen naar Medemblik. Op onze koers lag een eiland dat ik op eerdere zeiltochten nooit was tegengekomen. Een blik op de waterkaart: De Kreupel. Nu wist ik pas echt zeker dat Staatbosbeheer geen grap met mij had uitgehaald. Enig speuren op internet leerde mij het volgende. De Kreupel is een kunstmatig eiland in het IJsselmeer, aangelegd op de plaats van een al bestaande ondiepte. Voor de aanleg van het eiland is gebruik gemaakt van zand dat vrijkwam bij het uitdiepen van de vaargeul bij Lemmer. Het eiland is bedoeld voor vogels, maar op aandringen van watersporters is er ook een kleine aanlegplaats voor jachten gemaakt.

Topografische kaart
Gelukkig staat De Kreupel op de waterkaart. Anders zouden er al heel wat schepen zijn gestrand op de kust van het eiland. Ook op de luchtfoto’s in Google Maps is het te zien. Op onze topografische kaarten ontbreekt De Kreupel echter tot nu toe. Vreemd, maar ook verklaarbaar. De bijhouding van de TOP10NL gebeurt namelijk per kaartblad, maar in de bladindeling van de TOP10 ontbreken diverse bladen in het IJsselmeer; daar zou immers toch alleen maar water op staan. De Kreupel ligt op de plaats van zo’n ontbrekend blad. En waar niets is, gaat ook niemand kijken of er mutaties zijn. En zo kon het gebeuren dat er jaren geleden een eiland in het IJsselmeer is ontstaan, terwijl dat tot op heden niet op onze topografische kaarten voorkomt. De afdeling Geoinformatie heeft mij inmiddels gerustgesteld. Zij gaan het oppakken. Als het goed is krijgen we binnenkort in de TOP10-serie een nieuw blad 15CN, met het eiland De Kreupel erop.

Naschrift 14-03-2013
Vandaag heb ik via PDOK de TOP25raster gedownload en gezien dat De Kreupel daar nu op staat. Het eiland staat op een soort exclave van het blad 20A. Verrassend, ik zou het verwacht hebben op blad 15C.