Hoofdpagina Volgende blog Voorgaande blog Contact


OOST-WEST

Blogs uit diverse windstreken

Door Ernst Peter Oosterbroek


Twee landen, twee grenzen
19-12-2011

Al crowdsourcend bewaken we de grensstenen die de Nederlands-Duitse grens markeren. Maar daar waar de grens door het water van de Eems en de Dollard loopt hebben Nederland en Duitsland een langlopend grensdispuut. Volgens de Nederlandse visie loopt de landsgrens vlak langs de Duitse kust, terwijl de Duitsers juist van mening zijn dat de grens vlak langs de Nederlandse kust loopt. De nationale topografische kaarten geven, heel gezagsgetrouw, de visie van hun eigen land weer.

Agree to disagree
Ondanks verscheidene pogingen hebben Nederland en Duitsland het niet eens kunnen worden over het grensverloop. Maar er is wel een pragmatische oplossing bedacht, ingegeven door de noodzaak om het scheepvaartverkeer en de natuurbescherming op het grenswater goed te regelen. Beide landen zijn overeengekomen dat zij het niet met elkaar eens zijn (agree to disagree). Toch popt de grensdiscussie af en toe weer op, zoals onlangs toen een Duitse energiemaatschappij windmolens wilde plaatsen in een betwist deel van de Buiteneems. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd, zo blijkt uit een artikel in de NRC van 12 augustus 2011.

EuroBoundaryMap
Nederland en Duitsland zijn beide lid van EuroGeographics. Deze organisatie vervaardigt onder andere de EuroBoundaryMap (EBM), de kaart met alle bestuurlijke grenzen van de aangesloten landen. Voor Nederland levert het Kadaster de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen aan, ontleend aan de kadastrale kaart. Duitsland kent vier bestuurslagen, Gemeinde, Kreise, Lšnder en Bundesrepublik, waarvan de grenzen in de EBM zitten. In de Eems en de Dollard overlappen Nederland en Duitsland. De EuroBoundaryMap heeft daar gelukkig een voorziening voor; een gebied kan geclassificeerd worden als Ďdisputed areaí.

Andere grensdisputen
In de EuroBoundaryMap komen nog een paar betwiste gebieden voor. Deze liggen op de grens KroatiŽ-SloveniŽ (zie onder) en KroatiŽ-ServiŽ.

Volgens Wikipedia zijn er echter nog veel meer grensgeschillen binnen Europa. Gibraltar is een bekend Spaans-Engels twistpunt. Daarnaast zijn er veel grensgeschillen voortgekomen uit het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en JoegoslaviŽ. Bijzonder is ook een betwiste strook land van 3 x 60 meter op de grens van Vaticaanstad en ItaliŽ.
Naschrift 09-08-2013
Tijdens een zeiltocht van Noord-Duitsland naar Nederland heb ik gezien dat het betreffende windmolenpark er inmiddels staat. Ik heb daarbij niet kunnen vaststellen of er ook windmolens in het omstreden gebied staan.